Historia Testów IQ

W 1905 roku francuski psycholog Alfred Binet oraz lekarz Teodor Simon stworzyli pierwszy test sprawności intelektualnej – Test Bineta-Simona.

Miał on na celu badanie inteligencji dzieci poprzez zróżnicowane pod względem poziomu trudności zadania umysłowe.

Z czasem test pozwolił na wykrywanie opóźnienia rozwojowego u dzieci.

W 1912 roku niemiecki psycholog William Stern udoskonalił metodę badania rozwoju intelektualnego i nazwał go „ilorazem inteligencji”.