Regulamin

I. Definicje
 1. Regulamin - niniejszy regulamin.
 2. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem http://www.iqtest.cba.pl/.
 3. Administrator – właściciel Serwisu.
 4. Użytkownik - osoba odwiedzająca Serwis.
 5. Test IQ – zestaw pytań umieszczonych w Serwisie, na podstawie których bada się inteligencję Użytkownika.
 6. Wynik – końcowy rezultat Testu IQ.
II. Korzystanie z serwisu
 1. Użytkownik korzystający z Serwisu akceptuje jego Regulamin i jest odpowiedzialny za przestrzeganie zawartych w nim postanowień.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Serwisie w dowolnym momencie i bez podania przyczyny.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieznajomość Regulaminu przez Użytkownika.
 4. Uwagi i problemy związane z działaniem Serwisu należy zgłaszać na adres e-mail contact@iqtest.cba.pl.
 5. Użytkownik korzysta z Serwisu poprzez wypełnienie Testu IQ.
 6. Korzystanie z Testu IQ jest bezpłatne.
 7. Uzyskanie Wyniku jest płatne i wiąże się z opłatą 2 PLN netto (2,46 PLN z VAT) poprzez wysłanie wiadomości SMS o treści AD.IQT na numer 7255. Wysłanie wiadomości SMS nie uruchamia płatnej subskrypcji.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nie wyświetlenie Wyniku Testu IQ w przypadku, gdy Użytkownik podczas wykonywania Testu IQ ma wyłączoną obsługę plików cookie, usuwa historię i dane przeglądarki bądź resetuje połączenie internetowe lub komputer.
 9. Wysłanie wiadomości SMS jest dobrowolne i Użytkownik nie ma prawa żądać zwrotu kosztów za wysłaną wiadomość SMS.
 10. Podmiotem odpowiedzialnym za wysyłanie SMS-ów zwrotnych jest FirstCom Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-496) przy ul. Elżbiety Rakuszanki 2/97.
 11. W przypadku nieotrzymania wiadomości SMS z kodem zwrotnym, należy zgłosić to na adres e-mail support@zaplac.to.