Regulamin

I. Definicje

1. Regulamin - niniejszy regulamin.

2. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem http://www.iqtest.cba.pl/.

2. Administrator – właściciel Serwisu.

3. Użytkownik - osoba odwiedzająca Serwis.

5. Test IQ – zestaw pytań umieszczonych w Serwisie, na podstawie których bada się inteligencję Użytkownika.

6. Wynik – końcowy rezultat Testu IQ.


II. Korzystanie z serwisu

1. Użytkownik korzystający z Serwisu akceptuje jego Regulamin i jest odpowiedzialny za przestrzeganie zawartych w nim postanowień.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Serwisie w dowolnym momencie i bez podania przyczyny.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieznajomość Regulaminu przez Użytkownika.

4. Uwagi i problemy związane z działaniem Serwisu należy zgłaszać na adres e-mail contact@iqtest.cba.pl.

5. Użytkownik korzysta z Serwisu poprzez wypełnienie Testu IQ.

6. Korzystanie z Testu IQ jest bezpłatne.

7. Uzyskanie Wyniku jest płatne i wiąże się z opłatą 25 PLN netto (30,75 PLN z VAT) poprzez wysłanie wiadomości SMS o treści PT.IQTEST na numer 92566. Wysłanie wiadomości SMS nie uruchamia płatnej subskrypcji.

8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nie wyświetlenie Wyniku Testu IQ w przypadku, gdy Użytkownik podczas wykonywania Testu IQ ma wyłączoną obsługę plików cookie, usuwa historię i dane przeglądarki bądź resetuje połączenie internetowe lub komputer.

9. Wysłanie wiadomości SMS jest dobrowolne i Użytkownik nie ma prawa żądać zwrotu kosztów za wysłaną wiadomość SMS.

10. Podmiotem odpowiedzialnym za wysyłanie SMS-ów zwrotnych jest TeleForte Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-496) przy ul. Elżbiety Rakuszanki 2/97.

11. W przypadku nieotrzymania wiadomości SMS z kodem zwrotnym, należy zgłosić to na adres e-mail support@zaplac.to.